Ielādē…

Tikšanās Tieslietu ministrijā 30.08.2019.

30.08.2019. 10:00 Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Juris Jurašs uzņēma Rīgas Namīpašnieku biedrības (RNB) pārstāvjus, lai pārrunātu šobrīd aktuālo ministrijas pozīciju par nekustamā īpašuma jaunās kadastrālās vērtēšanas metodikas izstrādi un ar to saistīto NĪN piemērošanas kārtību no 2021.gada.

Tikšanās gaitā no RNB puses tika akcentēta iespējamā problēmsituācija par iespējamu lielāka NĪN piemērošanu arī īres namiem, par ko liecina izskanējusī publiskā informācija mediju telpā:

  • Tieslietu ministra 16.07.2019.informācija presei TM mājas lapā;
  • Tieslietu ministra 23.07.2019.intervija LTV1 raidījumā “Rīta panorāma”;
  • Krišjāņa 25.07.2019.Feldmaņa informācija viņa mājas lapā pēc  25.07.2019.diskusijas LR1 raidījumā “Krustpunkti”.

Tikšanās laikā tika pausts, ka jau šobrīd namīpašniekiem, kuru īpašumā ir daudzdzīvokļu mājas Rīgas pilsētā, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, ir lielāks NĪN slogs, nekā pārējiem tirgus dalībniekiem (dzīvokļu īpašniekiem), kas pamatots ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:

  • RDSN Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” – 3.1.2.apakšpunkts pret 3.1.1.apakšpunktu, apstiprināts ar 18.10.2018.Satversmes tiesas spriedumu;
  • RDSN Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” – 4.24.apakšpunkts pret 4.18.apakšpunktu.

J.Jurašs no savas puses pauda viedokli, ka šobrīd Tieslietu ministrijā (TM) tiek izstrādāta nekustamā īpašuma jauna kadastrālās vērtēšanas metodika un sadarbībā ar Finanšu ministriju tiek apzināti iespējamie NĪN piemērošanas varianti. TM iestājas par to, ka:

  • NĪ kadastrālajai vērtībai jābūt tuvinātai tirgus vērtībai, kas noteikti palielināsies salīdzinājumā ar pašreizējo kadastrālo vērtību;
  • lai mazinātu iespējamo NĪ palielināšanos, jārada tāda NĪN aprēķināšanas  metodika, lai netiktu skarti mazie īpašnieki – nodokļa likmei vajadzētu būt progresīvai (mazākiem īpašniekiem mazāk, bet lielākiem – vairāk).

RNB pārstāvji iebilda pret šādu pieeju, jo tādā gadījumā sliktākā stāvoklī būs visi īrnieki īres namos, kuriem tiks piemērots augstāks NĪN, nekā dzīvokļu īpašniekiem. Pie tam daudzi jauni cilvēki un pensionāri nav spējīgi iegādāties savu īpašumu, ir arī personas, kuras to nevēlas, tāpēc viņi ir īrnieki savā vienīgajā mājoklī.

J.Jurašs piekrita mūsu argumentiem un teica, ka šobrīd gan jaunās kadastrālās vērtēšanas metodika, gan jaunā NĪN piemērošanas kārtība ir izstrādes procesā, un mūsu akcentētie problēmjautājumi ir vērā ņemami, tāpēc par tiem tikšot informētas puses, kuras piedalās šo dokumentu izstrādes procesā.

Pie tam J.Jurašs apliecināja, ka palīdzēšot noorganizēt tikšanos ar Valsts zemes dienesta pārstāvjiem, kuri piedalās jaunās kadastrālās vērtēšanas metodikas izstrādē, lai mēs varētu paust savus argumentus.

No RNB puses tikšanos var vērtēt kā neitrālu, kurā netika piedāvāti tūlītēji risinājumi vai biedrības pārstāvju iekļaušana darba grupās, tomēr J.Jurašs bija atvērts dialogam par šiem jautājumiem, apsolīja nodrošināt RNB viedokla paušanu dokumentu izstrādes darba grupas dalībniekiem (tikšanos ar VZD pārstāvjiem) un izrādīja interesi turpināt sadarbību, lai iespēju robežās tiktu ievērotas arī mūsu intereses.