Ielādē…

Jaunie atkritumu apsaimniekošanas noteikumi.

Ar 2019.gada 4.decembri stājas spēkā jaunie atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
2019.gada 29.novembrī pieņemti jaunie Rīgas Domes Saistošie noteikumi Nr.87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā”.
Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu atkritumu rašanās samazināšanu, dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu.
Saistošajos noteikumos reglamentēta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība, noteikta atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas kontroles sistēma.
Saistošie noteikumi paredz, ka sadzīves atkritumu savākšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, atkritumu dalītās savākšanas punktus, tajā skaitā nodrošinot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas iespēju, nešķiroto atkritumu konteineru novietnes, priekšapmaksas atkritumu maisus. Lai atkritumu izvešana netraucētu iedzīvotāju naktsmieru, atkritumu izvešana (konteineru iztukšošana un izvešana) aizliegta laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 5.00.
Saistošajos noteikumos noteikts, ka Rīgas pilsētas administratīvā teritorija tiek iedalīta četrās atkritumu apsaimniekošanas zonās: Rīgas Austrumu izpilddirekcijas, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Kurzemes rajona un Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Zemgales priekšpilsētas administratīvā teritorija.
Saistošajos noteikumos izvirzītas jaunas prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai, nosakot, ka Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju rada atkritumu dalītās savākšanas, tajā skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas, iespēju visā Rīgas pilsētas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem un starp atkritumu apsaimniekotāju un Rīgas pilsētas pašvaldību noslēgtā līguma nosacījumiem. Atkritumu radītājiem vai valdītājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties atkritumu dalītās savākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, laukumus, citus individuālajām dzīvojamām mājam piemeklētus risinājumus (piemēram, atkritumu dalītās vākšanas konteineri vai maisi) vai bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotajās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.
Saistošajos noteikumos ir ņemtas vērā atkritumu apsaimniekošanas nozari regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī pētījumā par Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības perspektīvām norādītās rekomendācijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai. Ņemot vērā faktisko situāciju un statistiku par viena iedzīvotāja radīto atkritumu apjomu, saistošajos noteikumos aktualizēts regulējums par sadzīves atkritumu izvešanas biežumu.
Ar saistošiem noteikumiem pilnībā var iepazīties sadaļā Aktuālā likumdošana.